+31 6 509 80 808 info@callonme.amsterdam

klachtenprocedure

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. Klachten kunnen door middel van een ondubbelzinnige verklaring *, bij de ondernemer worden neergelegd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de door ondernemer bevestigde datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

U kunt uw klacht richten aan Call On Me, via:
E-mail: info@callonme.amsterdam
Post: Call On Me, Spaarndammerstraat 746, 1013 TJ Amsterdam

*Ondubbelzinnige verklaring
De verklaring van een opdrachtgever aan ondernemer die slechts voor één uitleg vatbaar is.

De verklaring bevat in ieder geval:
• naam van de opdrachtgever
• (factuur)adres
• postcode
• woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• ordernummer
• opdracht waarop de verklaring betrekking heeft

Versie 2020

Meer focus, tijd en energie; Call On Me!